Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
Sitemize Hoşgeldiniz

Evlerimizin vazgeçilmezleri olan halý ve kilimlerimiz odalarýmýza renk kattýðý kadar Zamanýnda iyi temizlenmeyen halýlarýmýz saðlýk açýsýndan sevdiklerimize birçok zarar verebilir.Hýzla büyüyen halý yýkama sektörü, halý yýkama da; su, enerji, insan gücünden, tasarruf Gibi olumlu artýlarý taþýsa da halý yýkama iþlemi, doðru ellerde doðru makinalarla Yapýlmadýðýnda hem halýnýzda deforme olacaktýr hemde halýnýzýn ömrü kýsalacaktýr. Halýlarýnýz bilinçsiz temizleyiciler tarafýndan ya da evde uygulanan yanlýþ temizlik iþlemleri sonucu hem saðlýðýnýz hem de halýlarýnýzýn ömrü açýsýndan olumsuz sonuçlar ortaya koyar.

Evde yapýlan halý yýkama iþlemlerinde halý yüzeyinin parlak görüntüsü yanýltýr, aslýnda halýnýz kirler ve lekelerden arýnmamýþtýr. Aksine halýnýzýn yüzeyindeki kirler dibe çöker. geçici ve yanýltýcý parlaklýk elde etmiþ olursunuz. Bununla birlikte halýnýn tam kurutulmamasý halý dokularýnýn her geçen gün zayýflamasýna ve zaman içinde kopmasýna neden olabilir. Ayrýca neminde etkisiyle saðlýk açýsýndan tehlikeli olan mikroorganizma faaliyetleri için uygun bir zemin hazýrlanmýþ olur. Halý yýkama iþlemi yapýlýrken mutlaka bu iþin eðitimini almýþ ve halý yýkama iþini ciddiye alan halý yýkama firmalarý tarafýndan yapýlmasýný tercih etmeniz yararýnýza olacaktýr. Dört Mevsim Halý Yýkama Merkezi olarak biz halýlarýnýzý son sistem makinelerimizle hijyenik bir ortamda yýkýyoruz

Kahramanmaraþ halý yýkama, maraþ halý yýkamacý, maras hali yikama, k.maras halý temizleme, kahramanmaraþ halý temizliði, yýkamacý, halýcý, halý yýkama fabrikasi, halý yýkama fiyatlarý, dört mevsim halý yýkama tesisi, k.maraþ halý yýkama

Firmamızdan Kareler
  • Apartments
  • Apartments
  • Apartments
  • Apartments
  • Apartments
  • Apartments
  • Apartments
  • Apartments
 
Bizden Haberler
18-04-2013
Web Sitemiz Güncellendi devamı...


09-02-2016
halı yıkama sektöründeki 8. yılımız devamı...


18-04-2013
KOLTUK YIKAMA devamı...Suyunu boşa harcama

Telefon numaramız

Döviz Kurları
Kahramanmaraş web tasarımı